Ѓенѓи Самарџија: За единството на духот и телото – мајсторството на присутноста

Непроценливото чувство дека во моментот го правите токму она што ви е потребно, во соодветната мера... За жал, за повеќето луѓе, ова чувство да се бид...

Continue reading