„Древната војна со стресот“ – биопсихосоцијален тоталитет

Книгата „Древната војна со стресот“ е интересно и мултиспектно четиво кое се одликува со добар баланс помеѓу она што значи научно и стручно сознание и...