Сенсеи Владимир Јовановски: „… полесно ми беше да останам на патот, отколку да се откажам. Борците се борат.“

На преглед во Зен ординација ни дојде човекот чие оргомно познавање на зен будистичкото учење го има крунисано со својата магистерска теза под наслов:...

Continue reading